Whiplash – det går att träna!

 

 Whiplash LiU 1024

 

 Anmäl dig här

 

Det har visat sig vara betydligt effektivare med nackspecifik träning hos fysioterapeut än allmän fysisk aktivitet för personer med långvariga besvär efter whiplash. Men, istället för många besök hos en fysioterapeut behövs en effektiv och mer flexibel rehabilitering med ökad tillgänglighet.

Internetbaserad vård har visat sig vara ett bra alternativ till personliga vårdmöten vid en rad andra sjukdomar. Studier saknas dock för träning vid nackbesvär. 

Syftet med vår studie är att undersöka om effekten av nackspecifik träning skiljer sig åt om den ges som internetbaserad vård gentemot en längre behandlingsserie hos fysioterapeut.

Om du är intresserad av att delta i studien, klicka här.

 

Studien pågår på följande platser:

  • Östergötland
  • Sörmland
  • Västerås
  • Jönköping/Huskvarna
  • Uppsala/Tierp/Östhammar
  • Örebro/Kumla
  • Västervik, Kalmar, Oskarshamn

Du kan läsa mer om tidigare studier om diagnostisering och rehabilitering vid whiplashskada

Studien bedrivs via Linköpings universitet, IMH, Fysioterapi med Professor Anneli Peolsson, Med. Dr.Gunnel Peterson och Med. Dr. Maria Landén Ludvigsson som projektledare.

© Peterson/ Peolsson