Whiplash – det går att träna!

 Karta slut

Är du intresserad av att delta i en whiplash-studie som fortsätter hösten 2019 med utökade tester?

Den tidigare whiplashstudien med deltagare från 11 län är nu avslutad.

Vi fortsätter att utvärdera effekten av nack-specifik träning nu i kombination med utökade tester.

 

Det saknas kunskap om vad som händer i nackmusklerna och hur smärtcentra i hjärnan påverkas av en whiplashrelaterad skada. Ökad kunskap är viktig för att i framtiden ge säkrare diagnos och även för att förbättra rehabilitering. Vi vet i dag att nackspecifik träning är effektivare än allmän fysisk aktivitet, men vi behöver få mer kunskap om vad som händer inne i nacken och hjärnan vid träning.

Syftet med vår studie är att undersöka hur nackspecifik träning påverkar nackmusklernas funktion samt din balans. Vi kommer även undersöka hur inflammatoriska markörer samt hjärnans smärtcentra påverkas av nackspecifik träning.

De utökade testerna som görs i Linköping innebär undersökning med magnetkamera och ultraljud. Vi tar även blod- och salivprov, gör balanstester och koordinationstest mellan öga och nacke. Alla dessa tester görs vid två tillfällen (före och efter 3 månaders träning).

Är du intresserad? Läs vidare och anmäl dig här.

 

Studien planeras pågå på följande orter där den första testen görs hos sjukgymnast/fysioterapeut och där du sedan tränar:

 • Västerås
 • Eskilstuna
 • Norrköping
 • Jönköping
 • Örebro
 • Nyköping
 • Linköping
 • Kumla
 • Katrineholm
 • Mjölby
 • Hultsfred
 • Stockholm
 • Motala
 • Västervik

Studien bedrivs via Linköpings universitet, IMH, Fysioterapi med Professor, Leg. sjukgymnast Anneli Peolsson, Med. Dr., Leg. sjukgymnast Gunnel Peterson samt medarbetare Med. Mag., Leg. sjukgymnast Margaretha Jönsson.

© Peterson/ Peolsson